בלטות

ספר זה מלווה תערוכת צילומים של האמן חוני המעגל שנושאה מרצפות מצויירות בתל אביב, "בלטות" בשמן העממי. האמן שנולד בנווה שלום, מן הוותיקות בשכונות העיר, צילם ותיעד מבנים שהרכיבו את מחוזות ילדותו והיו חלק מעולם הולך ונעלם. מצלמתו לא פסחה גם על המרצפות המצויירות, ובצילומיו תיעד את סיפורה של יפו ושכונותיה היהודיות ואת צמיחתה של העיר תל אביב בשנותיה הראשונות. צילומי הבלטות הם לא רק ניחוחות של נופי זיכרון אלא הם ראי לתהליכים טכנולוגיים ואומנותיים שהתרחשו בארץ – ישראל. האמן שקלט בעין מצלמתו את ייחודן גם הנציחן, וכמו אנדרטה, שלט זיכרון ושם של רחוב, כך גם צילומי הבלטות, משמרים את ההיסטוריה של העיר, את זהותה ואת ייחודה. בצילומיו העתיק חוני המעגל תבנית תרבותית על יסודותיה ומרכיביה. עדשת מצלמתו קלטה פריט בודד, יום – יומי – בלטה של רצפת בית, מרפסת ורחוב, והעניקה לה ממד מונומנטלי. בהתבוננותו ורגישותו העצים האמן את העצם הפשוט, הנדרך והנחבא והעלה את ה"למטה" ל"מעלה". להנצחתן של הבלטות שמורה לאמן לא רק זכות ראשוניס, בצילומיו הבליט גם רעיון אוניברסלי: נוף תרבות יום – יומית .(vemacular) כמו כל נוף תרבות אחר קיימת לו חשיבות היסטורית וערכית, ולכן הוא זכאי למחקר, להערכה ולשימור. חשיפת הסיפור, המסרים והערכים של הפריטים ההיסטוריים היום – יומיים – כמו גם של מרצפות מצויירות, המייצגות טכנולוגיה של בנייה שעברה מן העולם – יכולה לשנות את מעמדם בעיני הרשויות, המתכננים והיזמים ולעודד את שימורם ואת שילובם בהתחדשות העירונית. את הרציונל לשימור טכנולוגיה של בנייה עיגנו באמנות בינלאומיות ובאמנות מקומיות בהן פירטו את מטרות השימור והיעדים. אמנת ונציה משנת 1964 מטעמה של איקומוס – המועצה הבינלאומית למונומנטים ואתרים – בחסות אונסקו, בבואה להגדיר את עקרונות השימור פירטה: "מונומנט היסטורי כולל לא רק את היצירה האדריכלית הבודדת, אלא גם מכלולים עירוניים וכפריים, שבהם קיימת עדות לתרבות ייחודית, התפתחות משמעותית או אירוע היסטורי. הדבר נוגע לא רק לעבודות אומנות גדולות אלא אף לעבודות צנועות ששרדו מן העבר, שהיו בעלות ערך תרבותי ברבות הימים." במלים אחרות, לצורכי שימור יחשב לא רק מונומנט שהוא עבודה ארכיטקטונית ומונומנטלית יוצאת דופן, אלא גם מבנים ופרטי תרבות שמייצגים עבודות אדם בעלות ערך, הן מבחינה היסטורית ואסתטית, והן מבחינה אתנולוגית או אנתרופולוגית. באמצעות מצלמתו של חוני המעגל זוכות הבלטות לראשונה מאז הניח אותן הרצף, לתיעוד, לסיווג ולחשיפה.

(ד"ר עירית עמית – כהן)