קבורת חמור

קבורת חמור

שבעים פנים לה לתורה, לקוראן, לברית החדשה, לבודהיזם ולטנטרה סקס. אני מכבד את כולן שכן לתפיסתי זכאי אדם להיטמן על פי דרכו והשקפת עולמו.
הגיעה השעה.
לקראת מותי, אני נוטל על עצמי את המחויבות לטפל בכל הסידורים הנוגעים לגופי, לרוחי ולנשמתי תוך שימת דגש על יחס אישי לפטירתי, גלגולי ותחייתי.

קהל ישראל והגולה, הנכם מוזמנים לתאם ביקור, לעלות לקברי ולהתייחד עמי בכל עת.
במידת הצורך, אדאג להסעתכם מהבית לבלי שוב.

חוני המעגל,
זכר רשעים ירקב.

עוד אירועים מפסטיבל עכו בהם השתתף חוני המעגל כאן.